Üldine

Üldine

Home3 pakub Teile võimalust tellida teenuseid, tooteid või osaleda erinevates tegevustes, mis on seotud Teie pakkumisega (edaspidi “Teenused”). Home3 mõistab, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning on seetõttu pühendunud nende kaitsmisele ja austamisele.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas me käitleme isikuandmeid, mida Teilt kogume või mida Te meile esitate. Lugege käesolevad Privaatsuspõhimõtted kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie põhimõtteid ning seda, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ja kuidas neid kasutada võime. Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Privaatsuspõhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Me töötleme Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Me kasutame teie isikuandmeid  vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud ning neid andmeid ei töödelda viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Teie isikuandmete töötlemiseks võime kasutada volitatud töötlejaid. Sellisel juhul kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes garanteerivad, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete seaduste nõuetele ja ühtlasi tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kohalduvad veebilehtedele home3.ee ja minu.home3.ee ja meie rakendusele Home3 („Veebileht“) ning kui te kasutate, olete kasutanud või kui soovite kasutada meie Teenuseid.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted ei sisalda teavet teiste ettevõtete veebilehtedel olevate andmete töötlemise või nende poolt pakutavate teenuste kohta, isegi kui te kasutate neid teenuseid Go3 Baltics’i võrgu või teenuste kaudu.

Te võite kasutada meie teenuseid kas lepingulise kliendina, ainult teenuse abonendina, lähtudes kellegi teise sõlmitud lepingust või lihtsalt külastades meie veebilehti või rakendusi kasutajana, ilma et peaksime meiega lepingut sõlmima. Me juhindume Privaatsuspõhimõtest kõigil eelpool nimetatud juhtudel. Kui lubate teisel kasutajal Teenuseid kasutada teie ja Go3 Baltics’i vahelise lepingu alusel, peate tagama, et teised kasutajad tutvuvad käesolevate Privaatsuspõhimõtetega.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: