1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Lepingud ja tingimused
 4. Privaatsuspoliitika
 5. Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Me töötleme Teie isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate protseduuride läbiviimiseks, andmesubjekti nõudel, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral, et pakkuda Teile Teenuseid või muul klienditeeninduslikul eesmärgil järgmiselt:

 • Teie või Teie esindaja tuvastamiseks;
 • maksete kinnitamiseks;
 • Teile meie Teenuste pakkumiseks ja selleks, et olla abiks tõrgete kõrvaldamisel;
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel;
 • uuringute läbiviimiseks, et pakkuda Teile paremat kasutuskogemust;
 • Teile tellimuse ja maksete kohta info edastamiseks;
 • Teiega Teie abonemendi, konto või Teenuste ostu osas suhtlemiseks;
 • võimaldada Teil siduda meie Teenused oma sotsiaalmeedia kontoga, kui soovite seda teha ning Teie konto turvaseadistused seda võimaldavad;
 • Teile mobiilirakenduse kaudu teavituste saatmiseks sisu kohta, millele olete registreeritud;
 • Teile Teenuse muutuste kohta teada andmiseks;
 • telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgil, et tõendada Teie ja meie vahelisi kokkuleppeid ja et Teid paremini teenindada (need telefonikõned on konfidentsiaalsed);
 • Hinnata ja vältida Teenuse osutamisel võimalikke kommertsriske või -kahjusid;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, mis tulenevad näiteks lepingu rikkumisest ja/või võlaandmete edastamiseks meie volitatud isikutele selliste andmete töötlemiseks (advokaadid, võla sissenõudmise teenus jne);
 • Teie lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral edastamaks Teie ja Teie võlgnevuse kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, maksega viivitusse sattumise aeg, võlausaldaja, jms) Krediidiinfo AS-le, muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja/või võlgnevusi käsitletavatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale. Andmed edastatakse vastavas maksehäirete andmebaasis avaldamise eesmärgil. Juhul, kui Te olete enda võlgnevuse likvideerinud, on Teil õigus nõuda vastavate isikute poolt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist;
 • võime töödelda andmeid, et hinnata Teie krediidireitingut.

Me töötleme Teie isikuandmeid, sh profileerime, Teiepoolse päringu korral, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie õigustatud huvi korral, turunduslikul eesmärgil ja selleks, et saaksite Go3 Baltics-lt ja Bite-lt personaalsid pakkumisi ning mõningatel juhtudel ka meie partnerite pakkumisi, e-posti, SMS-i, telefoni või muudel elektroonilistel viisidel järgmiselt:

 • Teile Teenuste, pakkumiste, uudiste, teabe ja toodete edastamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada;
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale;
 • Teile isikupärasema kasutajakogemuse loomiseks, võttes aluseks Teie kasutus- ja vaatamisstatistika, näiteks et soovitada Teile filme, teleseriaale ja spordisaateid ning muud sisu, mis võib Teid huvitada, või reklaamide kohandamiseks vastavalt Teie huvidele.

Samuti võime kasutada Teie andmeid või lubada teistel Bite kontserni ettevõtetel või valitud kolmandatel isikutel kasutada Teie andmeid, seda kirjeldatakse täpsemalt allpool (vt jagu „Teie andmete avaldamine“).

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: