Teave, mida võime Teilt koguda

Kui otsustate tellida meie Teenuseid, võime Teilt koguda mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Teave, mida kogume, sõltub asjaoludest. Pakume laia valikut teenuseid, mida saate kasutada. Lisaks võimaldame kasutada erinevaid klienditeeninduskeskkondi veebis, muudes internetikeskkondades või elektroonilistes rakendustes (edaspidi „keskkond”). Kogutavad isikuandmed sõltuvad sellest, milliseid konkreetseid teenuseid või keskkondi te kasutate, milliseid andmeid on vaja nende teenuste osutamiseks, millisel määral meile sellel eesmärgil neid andmeid edastatakse (nt teenusleping, teenuse tellimine, registreerimine kasutajana jne) ja millise nõusoleku olete andnud meile andmete töötlemiseks. Andmete kogumisel järgime põhimõtet koguda nii vähe andmeid kui vaja, st kogume ainult andmeid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Andmed, mida võime koguda:

Andmed, millega on võimalik Teid tuvastada, nagu ees- ja perenimi, sugu, sünniaeg või isikukood.

Kontaktandmed, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Kui võtate meiega ühendust võime registreerida ka Teie kirjavahetuse aadressi.

Makse- ja finantsandmed, nagu kaardi tüüp, osaline kaardi number, kehtivusaeg, maksetunnus, registreeritud aadress või PayPal kontoandmed, arveldusarve number, makseinfo.

Kõik muu informatsioon, mida esitatakse meile meie Veebilehe kasutajaks registreerumisel, meie Teenusega liitumisel või meilt lisateenuste tellimisel. Samuti võime küsida Teilt teavet, kui teatate meile probleemist meie Veebilehega, kui soovime teha eripakkumisi või kui osalete loosimistel.

Kasutajaandmed, mida Te jagate meiega uuringute eesmärgil (reitingud, arvustused, vastused küsimustele ja teistele  päringutele), millele Te ei ole tegelikult kohustatud reageerima.

Informatsioon eelistuste kohta ning jälgimise info, nagu andmed Teie kohta kui meie Veebilehte külastate, muuhulgas IP aadress, andmevoog, asukohaandmed ja muud sideandmed, olgu need siis vajalikud Teie arvelduse jaoks või mitte, samuti ressursid, millele Teil on juurdepääs. Ühtlasi kogume Veebilehe Teiepoolse kasutuse kohta teavet küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu. Selle kohta leiate lähemat teavet meie Küpsiste ja veebireklaami põhimõtetest. Kui kasutate TV3 Play või Go3 teenuseid, võime koguda andmeid Teie Teenusekasutus- ja vaatamisharjumuste kohta, nagu:

  • milliseid saateid Te vaatate;
  • kuidas Te TV teenuseid kasutate, näiteks saate pausile panemine, vahelejätmine, edasi või tagasi kerimine;
  • kas märgite saateid hilisemaks vaatamiseks;
  • kas jätate reklaamid vahele, kui neid esitatakse;
  • Teie ostueelistused, näiteks reaktsioonid reklaamidele või kampaaniatele.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega ning ka teabega, mille saame kolmandatelt isikutelt. Samuti võime saada andmeid kui kasutate või külastate teiste Bite kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehti, tooteid ja teenuseid. See võib hõlmata näiteks teavet, mida kogume teistelt Teie leibkonna liikmetelt, ja teavet, mida saame kolmandatelt isikutelt (näiteks teavet meie Teenuste Teiepoolse kasutuse kohta, et teha Teile osutatavad Teenused isiklikumaks ja soovitada saateid, mis võivad Teile meeldida).

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta on andmed, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile Teenuse osutamiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: