Antenni paigaldamine

Soovitame DigiTV komplekti paigaldamiseks kasutada professionaalseid tehnikuid.

Tehnik paigaldab antenni ja veab vajalikud juhtmed, samuti aitab digiboksi teleriga ühendada, vaatamiseks valmis seadistada ning õpetab ka digiboksi põhilisi toiminguid. Standardpaigaldus on liitumisel Home3 kliendi jaoks tasuta.

Järgnev video annab lühikese ülevaate antennisüsteemi paigaldamisest:

Kui soovite seadmeid ise paigaldada, siis paigaldusjuhendid on ka komplektiga kaasas.

Komplekti kuuluvad seadmed

  1. Paraboolantenn lisavarustuse ja kinnitusdetailidega.
  2. LNB (vastuvõtupea) satelliidisignaali vastuvõtmiseks.
  3. Seinakinnitus kokkupandud paraboolantenni ja LNB kinnitamiseks.
  4. Antennikaabel RG6, valget värvi.
  5. Digiboks

Ettevalmistused

Pange antenn kokku vastavalt lisatud paraboolantenni juhendile (antenni karbis).

Pange seinakinnitus kokku vastavalt lisatud juhendile (leiate seinakinnituse karbist).

Seinakinnitust ei ole vaja kasutada, kui antenn kinnitatakse teleantenni masti või mõne muu
vastupidava metallkonstruktsiooni külge.

Antenni paigaldamine

Paraboolantenni ei tohi paigaldada siseruumidesse ega puu otsa. Antenn peab olema suunatud lõuna suunast pisut lääne poole ja paigaldatud nii, et seda ei varjaks mingisugused
takistused, puud ega hooned. Paraboolantenn on soovitatav paigaldada võimalikult seina
lähedale.

Kinnitage seinatugi väljavalitud kohale.

Asetage kokkupandud paraboolantenn juhendis näidatud viisil seinakinnitusele. Ärge keerake kinnitusdetaile lõpuni kinni – nii on teil lihtsam antenni asendit reguleerida.

Kaabli ühendamine

Ühendage antennikaabli üks ots vastuvõtupeaga ja teine satelliitvastuvõtjaga(eelnevalt
paigaldage mõlemale kaabliotsale F-pistikud, joonised 3-8).

Ühendage digiboks televiisoriga vastavalt lisatud juhendile (leiate vastuvõtja
karbist). Selleks kasutage SCART- või HDMI-juhet.

Lülitage vastuvõtja sisse ja seadistage see vastavalt kasutusjuhendile, kuni teleriekraanile
ilmuvad satelliidisignaali tugevuse ja kvaliteedi indikaatorid.

Antenni seadistamine

Reguleerige paraboolantenni tõusunurka (vertikaaltasapinnas) vastavalt tabelile 1 (kui teie
elukohta ei ole tabelis nimetatud, kasutage häälestamiseks
lähimat nimetatud kohta). Pärast reguleerimise lõpetamist
kinnitage lõplikult tõusunurga poldid.

Reguleerige antenni LNB-d vastavalt tabelile 2 (kui teie
elukohta ei ole tabelis nimetatud, kasutage häälestamiseks
lähimat lähimat nimetatud kohta). LNB-d tuleb keerata
antenni eestpoolt vaadates vastupäeva. Joonis 9.

Reguleerige paraboolantenni asimuuti (horisontaaltasapinnas) vastavalt satelliitvastuvõtja
signaaliindikaatorite tabelile 3 (kui teie elukohta ei ole tabelis nimetatud, kasutage häälestamiseks lähimat nimetatud asukohta). Häälestamise ajal pöörake antenni aeglaselt millimeeterhaaval horisontaaltasapinnas, juhindudes satelliitvastuvõtja signaaliindikaatorite näitudest.

Signaali otsimine

Antenni reguleerimiseks tuleb teler paigaldada nii, et teil oleks võimalik samaaegselt
näha teleri ekraani ja häälestada antenni, st pöörata seda aeglaselt horisontaaltasapinnas. Kui
antenn on paigaldatud katusele, on selle reguleerimiseks vaja kaht inimest, kes kooskõlastavad oma tegevust kas hüüetega või telefoni teel.

Sel juhul peab üks inimene olema teleri juures, teine aga antenni tagumisel poolel, et mitte segada signaali vastuvõtmist.

Keerake kõvasti kinni kõik antenni paigaldus- ja reguleerpoldid, et antenn ei liiguks. Olge
viimase operatsiooni tegemisel ettevaatlik, et paraboolantenn vasthäälestatud positsioonilt
ära ei liiguks.

Kui teil ei õnnestu satelliittelevisiooni süsteemi iseseisvalt häälestada, siis palun võtke ühendust Home3 klienditeenindusega.

*Home3 teenuse paigaldus väikesaartele (kõik Eesti saared välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu) ei kuulu standardpaigalduse alla ning sellele kehtib erihind, mille tehnik ning klient omavahel kokku lepivad ja arveldavad.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: