1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Tehniline info
 4. Digiboksid
 5. Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks

Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada teleri põhifunktsioonide juhtimise jaoks.
Seega saate telerit ja vastuvõtjat juhtida sama puldiga.

Meetod 1: Koodi automaatotsing

Alates 2014 aastast toodetud Viasati universaalpuldid toetavad koodi automaatotsingu funktisooni. Selle funktsiooni abil on võimalik hõlbsasti seadistada Viasati universaalpult juhtima teie teleri põhifunktsioone.

Puldi seadistamiseks jälgi järgnevaid juhiseid:

 1. Veenduge, et universaalpult toetab koodi automaatotsingu funktsiooni. Seda on lihtne tuvastada universaalpuldi punase sisselülitusnupu järgi. Funktsiooni mitte toetavatel pultidel on sisselülitusnupp valge. Vaata näidist piltidel.
 2. Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
 3. Vajutage universaalpuldi TV nuppu ja vabastage see.
 4. Vajutage ja hoidke all nuppe OK ja Standby kuni TV nupu all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
 5. Suunake universaalpult teleri poole, vajutage ja hoidke all numbrinuppu, mis vastab teie teleri tootjaga. Andmed leiate juuresolevast tabelist. TV nupp hakkab perioodiliselt vilkuma kuni sobitub teie teleri juhtimiseks. See tegevus võib võtta aega mõned minutid.
 6. Kui universaalpult on sobitunud teie teleriga, lülitub teler automaatselt välja. Kui teler on väljalülitunud, vabastage numbrinupp. Kui sobitumine õnnestus vilgub TV nupu punane LED-tuli 2 korda. Universaalpult on nüüd valmis juhtima teie teleri põhifunktsioone.
 7. Kui sobitumine ebaõnnestus vilgub TV nupu LED-tuli 3 korda. Sel juhul proovi meetodeid 2 või 3.

Koodi automaatotsingut toetav Koodi automaatotsingut mitte toetav

NumbrinupudTeleri tootja
1Grundig
2Hitachi
3LG
4Panasonic
5Philips
6Samsung
7Sharp
8Sony
9Thomson
0Toshiba

Meetod 2: Koodiotsing

Kaugjuhtimispuldi teleri jaoks programmeerimiseks leidke esmalt kaugjuhtimispuldi abil neljakohaline kood, mis vastab teie teleri mudelile. Koodiotsingu ajal lehitsetakse läbi kõik puldi teegis olevad koodid.

Telerikoodi otsimiseks tehke järgmist.

 1. Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TV ja vabastage see.
 3. Vajutage ja hoidke all nuppe OK ja Standby kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
 4. Kasutage numbrinuppe, et sisestada 9 9 1. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
 5. Suunake kaugjuhtimispult telerile ja vajutage Standby.
 6. Suunake kaugjuhtimispult telerile ja vajutage korduvalt CH +, kuni teler lülitub välja (iga kord, kui vajutate CH +, saadab kaugjuhtimispult signaali POWER (toide), kasutades järgmist puldi teegis olevat telerikoodi).

  Nuppu CH + tuleb tõenäoliselt vajutada palju kordi (kuni 150 korda). Koodiotsing võib kesta kuni 15 minutit. Kui olete mõne koodi vahele jätnud, võite nupuga CH – koodideloendis tagasi liikuda.

  Hoidke kaugjuhtimispult koodi otsimise ajal telerile suunatuna.
 7. Kui teler välja lülitub, vajutage koodi salvestamiseks OK. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
 8. Pärast seadistamist saate kaugjuhtimispuldi abil telerit juhtida, vajutades esmalt TV nuppu. Tagasi vastuvõtja juhtimisele lülitamiseks vajutage VIASAT.

Koodi vilgutamine

Kui olete leidnud õige koodi, võite sobiva koodi teadasaamiseks lasta kaugjuhtimispuldiga seda koodi vilgutada.

 1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TV ja vabastage see.
 2. Vajutage ja hoidke all nuppe OK ja kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
 3. Kasutage numbrinuppe, et sisestada 9 9 0. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
 4. Vajutage nuppu 1 ja lugege kokku tule vilkumiste arv.
 5. Vajutage nuppu 2 ja lugege kokku tule vilkumiste arv.
 6. Vajutage nuppu 3 ja lugege kokku tule vilkumiste arv.
 7. Vajutage nuppu 4 ja lugege kokku tule vilkumiste arv. Nüüd olete saanud teada 4-kohalise koodi. Kui sammude 4, 5, 6 või 7 ajal LED-tuli kordagi ei vilgu, on koodi vastavaks numbriks 0.
 8. Kirjutage kood tulevikus kasutamiseks kaugjuhtimispuldi akupesas olevale väljale.

Meetod 3: Telerikoodide tabeli kasutamine

Kui telerit ei saa pärast koodiotsingut kaugjuhtimispuldiga juhtida, kasutate ilmselt vale koodi. Korrake koodiotsingut, kuni leiate õige koodi. Kui see ebaõnnestub, võite kasutada Viasati veebisaidil toodud telerikoodide tabelit.

 1. Laadige telerikoodide tabel Viasati veebisaidilt (www.viasat.se) alla, leidke tabelist oma teleri mudel ja valige loendist neljakohaline kood.
 2. Veenduge, et teler on sisse lülitatud (mitte ooterežiimil), ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TV.
 3. Vajutage ja hoidke all nuppe OK ja Standby kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
 4. Kasutage oma teleri neljakohalise koodi sisestamiseks numbrinuppe (pärast neljanda numbri sisestamist vilgub nupu TV LED-tuli kaks korda).
 5. . Vajutage Standby, et kontrollida, kas kaugjuhtimispult lülitab teleri välja.

  Kui teie teler ei reageeri, korrake samme 1 kuni 5 iga koodiga, mis on toodud kooditabelis teleri mudeli juures. Kui ükski nendest koodidest ei toimi või seda telerit tabelis ei ole, korrake koodiotsingut vastavalt lk 50 toodud juhistele.
 6. Lülitage teler uuesti sisse, vajutades numbrinuppu (või CH +), ja kontrollige, kas kõik toimib nõuetekohaselt.
 7. Kirjutage kood puldi akupesas olevale väljale.

Kaugjuhtimispuldi lähtestamine

Kaugjuhtimispuldi muudetud seadete tühistamiseks ja tehaseseadete taastamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage ja hoidke all nuppe OK ja Standby kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.

Sisestage numbrinuppudega 9 8 1. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
Taastatakse kaugjuhtimispuldi tehaseseaded.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: