1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Lepingud ja tingimused
  4. AS Go3 Baltics – Home3 hinnakiri alates 1.01.2024

AS Go3 Baltics – Home3 hinnakiri alates 1.01.2024

Põhipaketid

Starter 19,99 €/kuu

Kodu 27,99 €/kuu

Kodu+ 34,99 €/kuu

Mini 12,99 €/kuu

Lisavaatajakoht 6,99 €/kuu

Põhipakett ja 4G internet

Starter ja 4G internet 32,99 €/kuu*

Kodu ja 4G internet 37,99 €/kuu*

Kodu+ ja 4G internet 44,99 €/kuu*

Põhipakett ja 5G internet

Starter ja 5G internet 42,99 €/kuu*

Kodu ja 5G internet 47,99 €/kuu*

Kodu+ ja 5G internet 54,99 €/kuu*

*lisandub ruuteri tasu vastavalt ruuteri mudelile.

Teemapaketid

Filmikanalid 6,99 €/kuu

Spordikanalid 6,99 €/kuu

Täiskasvanutele 6,99 €/kuu

Täiskasvanute paketi 24h tasu 3,99 €

Noppekanalid

Go3 Sport 2,49 €/kuu

Go3 Films 2,49 €/kuu

Muud tasud

Salvestamisteenus 6,00 €/kuu

Järelvaatamisteenus 4,00 €/kuu

Vaatajakaardi hooldustasu 1,00 €/kuu 

Kordusarve väljastamine Kliendi soovil ühe kuu kohta 3,00 € 

Kliendi soovil, tele-või raadioprogrammi avamine ja/või paketi muutmine 4,00 €

Kliendi soovil vastuvõtuõiguste piiramine alates 91 päevast 4,00 €

Lepingu ümbervormistamine 6,00 €

Vaatajakaardi asendustasu 13,00 €

Mobiilse interneti SIM kaardi vahetustasu 7,00 €

Leppetrahv lepingus sätestatud Kaardi tagastamise tingimuste rikkumisel 35,00 €

Leppetrahv vaatajakaardi ebaseadusliku kasutamise eest 3 000,00 €

Viivis arve tasumata jätmisel tasumata summast iga viivitatud päeva eest 0,15 %

Makseviivitustrahv võlgnikele 4,00 €**

Leppetrahv lepingu lõpetamisel enne sidususperioodi lõppu:

Iga kuu eest, mil leping lõppeb enne sidususperioodi lõppu 15% viimase 12 kuu keskmisest
kuutasust ***

Samuti lisandub soodustusega soetatud tehnika jääkväärtuse hüvitamine

Administreerimistasu lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel 25,00 €

Tehniku väljasõidu tasu 50,00 €

Tühisõit 45,00 €

Standardpaigalduse tasu 80,00 €

Lisa vaatajakoha paigalduse tasu 45,00 €

Seadmete demonteerimise tasu 45,00 €

Digiboksi defekteerimise tasu 20,00 €

Interneti suundantenni paigalduse tasu 60,00 €

Internetiseadme tehnilise defekteerimise tasu 20,00 €

Paberkott väike 0,20 €

Paberkott suur 0,30 €

Seadmete hinnad

HD-HYBRID digiboks 89,00 €

UHD-digiboks 159,00 €

Kaugjuhtimise pult HD uus 20,00 €

4G internetiseadme järelmaks alates 5,99 €

4G internetiseadme väljaostuhind alates143,76 €

5G internetiseadme järelmaks alates 11,00 €

5G internetiseadme väljaostuhind alates 399,00 €

Internetiseadme rent

Hinnagrupp A –  4G ruuter 6,00 €/kuu

Hinnagrupp B – 4G ruuter 4,00 €/kuu

Hinnagrupp C – 5G ruuter 11,00 €/kuu

Materjalide hinnad

SAT-antenni komplekt 60,00 € (SAT antenn 80cm, seinakinnitus L-tüüp 30 cm ja kinnituskruvid, kaabel RG-6 20m + 2 F kruvi, LNB 1 väljundiga)

SAT antenn 80 cm 20,00 €

SAT antenn 90 cm 30,00 €

LNB 1 väljundiga 20,00 €

LNB 2 väljundiga 25,00 €

LNB 4 väljundiga 40,00 €

LNB 8 väljundiga 45,00 €

LNB SAT-CR + jagur kaheks 50,00 €

Lisa LNB kinnitus 5,00 €

Kaabel RG-6 20m 10,00 €

Seinakinnitus L-tüüp 30 cm 7,00 €

Seinakinnitus L-tüüp 50 cm 10,00 €

HDMI kaabel 10,00 €

SCART juhe 5,00 €

Lisa 2LNB kinnitus 5,00 €

SAT TV jagur neljaks 5,00 €

Kauba tarne

Kuller 5,99 €

Pakiautomaat alates 2,99 €

Home3 esindus 1,99 €

Kolmandatelt osapooltelt soetatud seadmed

Täiendavalt võite olla soetanud meie kaudu muud tehnikat, mille müüjaks on kolmas isik.
Sellistel juhtudel rakenduvad kolmandate isikute tingimused mis kajastuvad müügilepingus.

**Lepingu punkti 7.4 alusel on Home3l õigus kohustada klient hüvitama Home3-le kõik Kliendi
poolt tasumata summade kohta meeldetuletuste esitamisega, võlgnevuse sissenõudmisega
ja Lepingu ülesütlemisega seotud kulud (sh õigusabi kulud ja inkasso tasu).

*** Näide: Leping sõlmiti sidususperioodiga 24 kuud. Kliendil on soodustus: kaks esimest
kuud tasuta maksumusega 44.98 € (2×22.99 €) ning tasuta digiboks hinnaga 89 €. Klient
lõpetab lepingu 6 kuu möödumisel. Leppetrahviks on 15% kuutasust 22.99 € (kokku 62,07
€) ning lisaks peab klient tehnika väärtuse hüvitama (tasudes jääkväärtuse 66,75 €)
või eraldi kokkuleppel selle tagastama.

Kuni 31.12.2023 kehtib eelnev hinnakiri. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Related Articles

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: