1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Hinnakiri alates 1.02.2022

Hinnakiri alates 1.02.2022

Põhipaketid

Starter pakett 16,99 EUR kuus

Kodu pakett 24,99 EUR kuus

Kodu+ pakett 31,99 EUR kuus

Starter ja internet 29,99 EUR kuus

Kodu ja internet 34,99 EUR kuus

Kodu+ ja internet 41,99 EUR kuus

Mini pakett 9,99 EUR kuus

Lisa vaatajakoht 5,99 EUR kuus

Teemapaketid

Filmikanalid 5,99 EUR

Spordikanalid 5,99 EUR

Täiskasvanutele 5,99 EUR

Täiskasvanute paketi 24h tasu 2,00 EUR

Noppekanalid

TV3 Sport HD 1,49 EUR

TV3 Film HD 1,49 EUR

Muud tasud

Salvestamisteenus 5,00 EUR

Järelvaatamisteenus 3,00 EUR

Vaatajakaardi hooldustasu 0,64 EUR kuus

Kordusarve väljastamine Kliendi soovil ühe kuu kohta 2,00 EUR

Kliendi soovil, tele-või raadioprogrammi avamine ja/või paketi muutmine 3,00 EUR

Kliendi soovil vastuvõtuõiguste piiramine alates 91 päevast 3,00 EUR kuus

Lepingu ümbervormistamine 5,00 EUR

Vaatajakaardi asendustasu 10,00 EUR

Mobiilse interneti SIM kaardi vahetustasu 5,00 EUR

Leppetrahv lepingus sätestatud Kaardi tagastamise tingimuste rikkumisel 32,00 EUR

Leppetrahv vaatajakaardi ebaseadusliku kasutamise eest 3 000 EUR

Viivis arve tasumata jätmisel tasumata summast iga viivitatud päeva eest 0,15 %

Makseviivitustrahv võlgnikele 4,00 EUR*

Leppetrahv lepingu lõpetamisel enne sidususperioodi lõppu:

Iga kuu eest, mil leping lõppeb enne sidususperioodi lõppu 15% viimase 12 kuu keskmisest
kuutasust **

Samuti lisandub soodustusega soetatud tehnika jääkväärtuse hüvitamine.

Administreerimistasu lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel 25 EUR.

Tehniku väljasõidu tasu 45,00 EUR

Tühisõit 32,00 EUR

Standardpaigalduse tasu 77,00 EUR

Lisa vaatajakoha paigalduse tasu 32,00 EUR

Seadmete demonteerimise tasu 32,00 EUR

Internetiseadme tehnilise defekteerimise tasu 15,00 EUR

Digiboksi defekteerimise tasu 15,00 EUR

Seadmete hinnad

HD-HYBRID digiboks 89,00 EUR

UHD-digiboks 159,00 EUR

Kaugjuhtimise pult HD uus 15,00 EUR

Internetiseadme väljaostu tasu 109,00 EUR

Internetiseadme igakuine osamakse 3,50 EUR

Materjalide hinnad

SAT-antenni komplekt 55,00 EUR (SAT antenn 80cm, seinakinnitus L-tüüp 30 cm ja kinnituskruvid, kaabel RG-6 20m + 2 F kruvi, LNB 1 väljundiga)

SAT antenn 80 cm 15,00 EUR

LNB 1 väljundiga 20,00 EUR

LNB 2 väljundiga 25,00 EUR

LNB 4 väljundiga 40,00 EUR

LNB 8 väljundiga 45,00 EUR

LNB SAT-CR + jagur kaheks 50,00 EUR

Lisa LNB kinnitus 5,00 EUR

Kaabel RG-6 20m 10,00 EUR

Seinakinnitus L-tüüp 30 cm 7,00 EUR

Seinakinnitus L-tüüp 50 cm 10,00 EUR

HDMI kaabel – 10,00 EUR

SCART juhe 5,00 EUR

Lisa 2LNB kinnitus 5,00 EUR

SAT TV jagur neljaks 5,00 EUR

Kolmandatelt osapooltelt soetatud seadmed

Täiendavalt võite olla soetanud meie kaudu muud tehnikat, mille müüjaks on kolmas isik.
Sellistel juhtudel rakenduvad kolmandate isikute tingimused mis kajastuvad müügilepingus

*Lepingu punkti 7.4 alusel on Home3l õigus kohustada klient hüvitama Home3-le kõik Kliendi
poolt tasumata summade kohta meeldetuletuste esitamisega, võlgnevuse sissenõudmisega
ja Lepingu ülesütlemisega seotud kulud (sh õigusabi kulud ja inkasso tasu).

** Näide: Leping sõlmiti sidususperioodiga 24 kuud. Kliendil on soodustus: kaks esimest
kuud tasuta maksumusega 44.98 (2×22.99) ning tasuta digiboks hinnaga 89 eurot. Klient
lõpetab lepingu 6 kuu möödumisel. Leppetrahviks on 15% kuutasust 22.99 (kokku 62,07
eurot) ning lisaks peab klient tehnika väärtuse hüvitama (tasudes jääkväärtuse 66,75 eurot)
või eraldi kokkuleppel selle tagastama.

Kuni 31.01.2022 kehtib eelnev hinnakiri. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kirjaveast teavitamiseks vali tekst ning vajuta CTRL+Enter

Iseteenindus
Minu Home3

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: